ابزارهایی که با قرار دادن فیلتر پارچه ای یا کاغذی در آن بستری برای قرارگیری سابه خشک قهوه فراهم می آورد و با افزودن آب به این بستر همزمان نوشیدنی نهایی از انتهای فیلتر خارج میشود.

V60:

ابزاری با زاویه 60 درجه همراه با شیارهایی در بدنه برای ایجاد تلاطم بیشتر در جنس های سرامیکی، شیشه ای، پلاستیکی و فلزی موجود است که می‌شود در ۳ سایز کوچک(۰۱) متوسط(۰۲) بزرگ(۰۳) تهیه شود.